UCZNIOWIE KLASY 2LSt W SWOIM PRZYSZŁYM MIEJSCU PRACY? MARZENIE WIELU….


26 listopada dzięki zaproszeniu pana aspiranta Krzysztofa Kowalskiego, uczniowie klasy 2LSt mieli okazję zwiedzić od kuchni Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 przy ulicy Głogowskiej oraz nr 2 przy ulicy Budowlanych w Opolu. Uczniowie zapoznali się z obiektem oraz sprzętem jakim dysponuje. Podczas wizyty uczniowie mogli zobaczyć tok służby, który obowiązuje w jednostkach, pomieszczenia dydaktyczne, socjalne, oraz porozmawiać z napotkanymi strażakami. Zobaczyli komorę dymową oraz komorę rozgorzeniową, którą zawodowi strażacy muszą obowiązkowo zaliczyć, aby móc pełnić służbę na podziale bojowym. Zobaczyli również możliwości taktyczne drabiny mechanicznej SCD 37, która w ich obecności została rozstawiona i zaprezentowana w całej okazałości na wysokość 37 metrów. Ponadto mogli namacalnie zapoznać się z całym mnóstwem sprzętu, który strażacy wykorzystują na co dzień do różnych zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Poznali specyfikę pracy na stanowisku kierowania Komendanta Miejskiego (miejsce gdzie strażacy przyjmują zgłoszenia zdarzeń z nr alarmowego 998). Na koniec wycieczki zapoznali się z centrum edukacyjnym, w którym strażacy edukują dzieci przedszkolne oraz szkolne jak zachować się w obliczu różnych zagrożeń.

Andrzejki w Internacie


Według starych tradycji Dzień Św. Andrzeja był obchodzony tylko przez panny, chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilie Św. Katarzyny. Obecnie oba obrzędy zostały połączone i obchodzone jako Andrzejki. U nas w Internacie w dniu 28.11.18r odbyła się taka impreza, która była okazją do świetnej zabawy dla dziewczyn i chłopców a jednocześnie kontynuacją tradycji i obrzędów ludowych. Wśród różnych wróżb nie zabrakło tej najbardziej rozpowszechnionej czyli lania roztopionego wosku na wodę przez ucho od klucza, a następnie wspólnego odczytywania kształtów zastygniętego wosku z cienia rzucanego na oświetloną ścianę. Aleksandra Janas i Pichlińska Wiktoria –przygotowanie plakatu andrzejkowego. Kajetan Parzonka – oprawa muzyczna imprezy.

Organizatorzy: Slemp Anna, Adrianna Lemek.

Umowa partnerska szkoły z Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 27.11.2018 r. podpisaliśmy oficjalną umowę partnerską z Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego. W imieniu uczelni umowę ze szkołą reprezentowaną przez Dyrektora Dariusza Sobków podpisała Pani prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak – Prorektora ds. zarządzania i rozwoju w obecności Pani Leonardy Płoszaj – Wicestarosty Opolskiego.

Umowa z największą uczelnią wyższą w regionie pozwala nam na poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów, a samo Centrum Partnerstwa Wschodniego UO stwarza szereg ciekawych inicjatyw dla naszych uczniów z Ukrainy.

W spotkaniu udział wzięli ze strony szkoły: Dariusz Sobków, dyrektor ZS, Bożena Czyczyło – Izbińska, wicedyrektor oraz Monika Stępak-Poliwka, Magdalena Malewicz i Ivanna Melnyk, opiekun grupy uczniów z Ukrainy. Organ prowadzący reprezentowali: Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski i Magdalena Fleszar, rzecznik prasowy Starosty Opolskiego.  Ze strony Uniwersytetu Opolskiego: prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor ds. zarządzania i rozwoju, pracownicy Centrum Partnerstwa Wschodniego: Ludmiła Kaszko, główny koordynator współpracy ze szkołą i Daniil Kononenko, pełnomocnik Rektora UO ds. Współpracy Polska – Wschód, a także pracownicy biura promocji UO.

Główne założenia współpracy:

  1. Integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów. Realizacja tego nadrzędnego celu umożliwi wychowankom rozbudzenie, ukierunkowanie i poszerzenie zainteresowań, co pozwoli im na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach;
  2. Objęcie szczególną opieką uczniów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego, w ramach działań prowadzonych przez Centrum Partnerstwa Wschodniego przy Uniwersytecie Opolskim, co ułatwi im naukę oraz integrację ze środowiskiem szkolnym, miejskim, a w przyszłości uczelnianym, a także umożliwi kontakt z kulturą i historią własnego narodu;
  3. Budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą uniwersytecką placówkę szkolną niższego szczebla edukacyjnego w środowisku lokalnym;
  4. Budowanie wizerunku Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie jako szkoły, która efektywnie i wszechstronnie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim

Ponadto placówki będą: 

  • współdziałały w projektach i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjno – wychowawczym, kulturalnym, sportowym uwzględniających uczniów i studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego,
  • umożliwią studentom z krajów Partnerstwa Wschodniego odbywanie staży i praktyk studenckich w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, a uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie udział w wykładach, konferencjach, warsztatach, sympozjach, odczytach, organizowanych przez Uczelnię.

Galeria zdjęć (źródło Uniwersytet Opolski)

TRENER ROKU 2018 – plebiscyt NTO


Trener Aleksander Kalbron walczy w plebiscycie NTO o miano najlepszego trenera roku!!!

WSPOMÓŻMY GO NASZYMI GŁOSAMI!!!

Głosowanie trwa do 28 grudnia do godziny 20.00

Aby zagłosować wyślij SMS o treści NTP.130 pod numer 72355 (koszt 2,46 z Vat) lub oddaj swój głos wchodząc na poniższy link:

Plebiscyt: SPORTOWIEC ROKU

Ruszyła GÓRA GROSZA!!!


W dniu wczorajszym (26 listopada) ruszyła w naszej szkole coroczna akcja charytatywna GÓRA GROSZA. Potrwa aż do stycznia, a my liczymy na Wasze wsparcie. Pamiętajcie, że każdy grosz się liczy i może pomóc.

Wyniki szkolnego etapu konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy”


Konkurs “Poznaj swoje prawa w pracy”
W dniu 14 listopada odbył się etap szkolny ogólnopolskiego konkursu  Państwowej Inspiracji Pracy “Poznaj swoje prawa w pracy”.  Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia z zakresu prawa pracy, bhp i legalności zatrudnienia.
Do etapu regionalnego zakwalifikowali się: Kaja Uryga kl.3 LPa i Dawid Faltin kl.2 LPa.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów reprezentując szkołę na etapie regionalnym.

Komunikat ZFŚS


Komisja Socjalna informuje, że wnioski o pomoc materialną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą przyjmowane do dnia 10.12.2018r.

Przypomina się, że wnioski powinny być prawidłowo wypełnione. Braki mogą skutkować odmową wypłacenia świadczenia.

Wniosek o pomoc materialną z ZFŚS

Dzień Pluszowego Misia


20 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Wszyscy uczniowie, którzy przynieśli ze sobą pluszaka, byli zwolnieni z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości


W dniach 13-16 listopada 2018 r. odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości obchodzony jednocześnie w 160 krajach na całym świecie. Nasza szkoła już po raz 11 włączyła się w realizację programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – Otwarta firma. Podstawowym celem programu jest promocja przedsiębiorczości i jednocześnie przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. W tych dniach zorganizowano dla klas spotkania z przedstawicielami firm i instytucji, między innymi:
– Wyższą Szkołą Bankową w Opolu
– 10 Brygadą Logistyczną w Opolu
– Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
– Nationale-Nederlanden
– OVB
-Manufakturą Imprezy
Udział w programie Otwarta firma umożliwił uczniom udział w największym na świecie wydarzeniu promującym przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.
Bo warto uczyć się od praktyków biznesu!

 

„W stronę dojrzałości”


W Zespole Szkół im. J. Warszewicza w terminie wrzesień-grudzień 2018r. realizowany jest w klasach liceum projekt „W stronę dojrzałości” w ramach Narodowego Programu Zdrowia:
Zadanie pn. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.