Zapamiętywanie


W 1946 roku Edgar Dale wprowadził koncepcję Cone of Experience, nazywaną piramidą zapamiętywanie, Jest to intuicyjny model, który pierwotnie nie zawierał liczb/procentów. Model ten mówi, że najwięcej zapamiętujemy, gdy uczmy innych, gdy wykonujemy jakieś działania w praktyce i gdy możemy o tym wspólnie porozmawiać.

Kiedy dobrze zapamiętujemy :

 • Zapamiętujemy lepiej, jeśli powtarzamy materiał ze zrozumieniem (zrozumienie).
 • Zapamiętujemy lepiej, gdy podejmujemy naukę częściej i przyswajamy materiał mniejszymi porcjami (rozłożenie nauki w czasie).
 • Zapamiętujemy lepiej, recytując na głos (uczenie się na głos).
 • Zapamiętujemy lepiej, gdy ilość powtórzeń jest większa niż konieczna do nauczenia się materiału (utrwalanie).
 • Zapamiętujemy lepiej, powtarzając raczej całości niż części (zasada całości).
 • Zapamiętujemy lepiej, gdy powiemy sobie, że możemy (zaufanie we własne możliwości).
 • Przypominamy sobie łatwiej w warunkach analogicznych do tych, w jakich się uczyliśmy (reintegracja).
 • Pamiętamy lepiej zadania nie dokończone niż dokończone tzw. efekt Zeigarnik. Zasada ta nie sprawdza się, gdy obawiamy się porażki lub bardzo zależy nam na sukcesie; wówczas pamiętamy lepiej zadania dokończone niż nie dokończone.
 • Pamiętamy lepiej to, co kontrastuje z tłem (Efekt von Restoffa).
 • Zapamiętujemy lepiej, gdy unikamy zakłóceń w nauce.

[1] Smolińska J, Szychowski Ł, Techniki efektywnego uczenia się, Elitmat,2011 Kraków

AKTYWNE POWTÓRKI


Powtarzanie materiału może odbywać się w różnoraki sposób:

 • – ponowne czytanie tekstu
 • – wertowanie książek
 • – oglądanie
 • – słuchanie
 • – oglądanie i słuchanie
 • – wspólna praca
 • samodzielna praca  wykonywanie zadań, szukanie odpowiedzi na zadane pytania, próba wyjaśnienia omawianego pojęcia.)  Dzięki tej formie powtórek zapamiętujemy aż 80% materiału.

 

Tony Buzan proponuje inną formę powtórek,
których najważniejszą cechą jest systematyczność[1]

 1. Pierwsza, po godzinnej sesji nauki, czyli po lekcji, powinna trwać od 5 do 15 minut  to zapewni utrwalenie wiedzy do następnego dnia.
 2. Druga powtórka powinna nastąpić następnego dnia (zaleca się po 24 godz.) i trwać 2-4 minuty. Ona powinna zapewnić utrzymanie wiedzy przez kolejny tydzień.
 3. Po tygodniu robimy trzecią, 2-minutową powtórkę.
 4. Czwartą po miesiącu. W ten sposób wiedza zostanie dołączona do pamięci trwałej.[2]

Dobra powtórka to tak, która ma aktywną formę i mobilizuje nas  do myślenia,  wywoływania skojarzeń. Celem powtórki powinna być uporządkowanie i usystematyzowanie treści.

[1] Buzan T., 2003 B, Rusz głową. Wydawnictwo Ravi, Łódź
[2] Dudley, 1994, Jak podwoić skuteczność uczenia się. Techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania informacji. Wydawnictwo Medium, Warszawa