Formularz zgłoszeniowy 70-lecie


  Imię (wymagane)

  Nazwisko (Panieńskie) (wymagane)

  Rok ukończenia szkoły (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Imię i nazwisko wychowawcy (wymagane)

  Wyrażam chęć nocowania w szkolnym internacie (dot. tylko roczników, które ukończyły szkołę przed 1981 r. włącznie)

  Wyrażenie zgodyWyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (bez numeru telefonu) na stronie internetowej Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.