Spotkania z wychowawcami


  • 10 wrzesień 2021 r.
  • 17 grudzień 2021 r.
  • 18 marzec 2022 r.
  • 20 maj 2022 r.

W terminach spotkań, w szkole są obecni wszyscy nauczyciele i wychowawcy (istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy).

Aktualne godziny rozpoczęcia spotkań znajdują się w dzienniku elektronicznym UONET+ (rejestrują je wychowawcy klas).