Klasa ogólna


Klasa ogólna to doskonała oferta dla młodzieży niezdecydowanej co do konkretnego profilu. Zakres przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentowi na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z wybranych przedmiotów: matematyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka polskiego, języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Przygotowuje do podjęcia studiów zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych.