Kadra Pedagogiczna


 • mgr Babik Justyna – wychowanie fizyczne
 • mgr Badura Alicja – matematyka
 • mgr Badura Winicjusz – informatyka, zajęcia techniczne
 • mgr Barczak Wioletta – historia, historia i społeczeństwo, język angielski
 • mgr Berbelicki Adam – zajęcia sportowe (piłka nożna)
 • mgr Białek Krzysztof – wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe (piłka nożna)
 • mgr Biniecka-Komko Katarzyna – język angielski
 • mgr Blasczyk Dorota – język niemiecki
 • mgr Budzińska Joanna – język polski
 • mgr Bulak Monika – wychowawca w internacie
 • mgr Czech Ewelina – wychowawca w internacie
 • mgr Czyczyło-Izbińska Bożena – pedagog
 • mgr Derkowska Patrycja – matematyka
 • mgr Dynak Krzysztof – wychowawca w internacie
 • mgr Faińska Daria – wychowawca w internacie
 • mgr Filipowska Joanna – geografia
 • mgr Głowala Jolanta – plastyka, zajęcia artystyczne, kierownik internatu
 • mgr Graba Agnieszka – język polski
 • mgr Kalbron Aleksander – zajęcia sportowe (piłka nożna), edukacja trenerów piłki nożnej, sztafeta pożarnicza
 • mgr Karwacka Ewa – wychowawca w internacie
 • mgr Kicman Katarzyna – chemia, wychowawca w internacie
 • mgr Kleszcz Aleksandra – wychowanie fizyczne
 • mgr Koch Anna – wychowawca w internacie
 • lic. Konieczko Adrianna – wychowawca w internacie
 • mgr Lemek Adrianna – wychowawca w internacie
 • mgr Lipin Izabela – wychowawca w internacie, pedagog
 • mgr Lisoń Maria – język niemiecki
 • mgr Łabys Tomasz – edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Matys Kinga – język angielski
 • mgr Muszyński Sławomir – wychowawca w internacie
 • mgr inż. Nikiel-Faber Anita – podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Olszewski Marcin – religia, wychowawca w internacie
 • mgr Piątek Grzegorz – wychowawca w internacie
 • mgr Pietras Katarzyna – język angielski
 • mgr Popławski Tomasz – matematyka
 • mgr Praszel Mirosław – historia, wychowawca w internacie
 • mgr Procyszyn Łukasz – wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe (piłka nożna)
 • mgr Pytlik Ewa – wychowawca w internacie
 • ks. Reimann Piotr – religia
 • mgr Sikorski Filip – zajęcia sportowe (piłka nożna)
 • mgr Staniec Ewa – język polski
 • mgr Stępak-Poliwka Monika – wychowawca w internacie
 • lic. Szczoczarz Anna – wychowawca w internacie
 • mgr Szyper Jerzy – fizyka
 • mgr Śmieszkowicz Marcin – wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe (piłka nożna)
 • mgr Świerc Irena – język niemiecki, historia
 • mgr inż. Tarabasz Alina – biologia, wychowawca w internacie