FAQ Rekrutacja


Wnioski o przyjęcie do liceum w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/19 będzie można składać od 28 maja 2018 r.. do 22 czerwca 2018 r.

  1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

od 28 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

  1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzone kserokopie):

od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.

  1. Weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną:

od 22 czerwca 2018 r. do 06 lipca 2018 r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

11 lipca 2018 r. (godz. 12:00).

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 11 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r (do godz. 12:00).

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:

16 lipca 2018 r. (godz. 14:00).

  1. Postępowanie uzupełniające:

od 16 lipca 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r. (godz.15:00).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie nr 11 Kuratora Oświaty w Opolu: zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.