Rada Rodziców


Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

  • Monika Capar – przewodnicząca
  • Katarzyna Czapla – zastępca przewodniczącej
  • Sebastian Zapała – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

  • Lucyna Bandyk – przewodnicząca
  • Dorota Tyszkowska
  • Barbara Wierzbicka

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

  • 15 1240 5178 1111 0010 8611 9130 (Bank PEKAO S. A.)