Jasełka szkolne i wigilie klasowe


W naszej szkole odbył się Apel z okazji Bożego Narodzenia. Uczniowie z klas 1KPb, 2BST i 3KPS recytując polskiego duchownego, poetę Ks. Jana Twardowskiego złożyli wszystkim piękne i szczere życzenia. Chcąc podkreślić wyjątkowość nadchodzących świąt dla każdego z nas, bez względu na nasze pochodzenie i wyznanie, zaśpiewali kolędy w różnych językach. Dołączamy do życzeń uczniów i życzymy Wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia!

Internatowe dokarmianie ptaków


Wraz z nadejściem pierwszych mrozów młodzież chętnie zaangażowała się w dokarmianie naszych skrzydlatych przyjaciół. Warto również nadmienić, że cześć ziaren słonecznika została zebrana na jesień z uprawianego przez uczniów ogródka, tak więc przyjemne połączone zostało z pożytecznym 😉

MARATON PISANIA LISTÓW. Napisz list. Zmień życie!


Maraton pisania listów to największa globalna akcja w obronie praw człowieka organizowana przez Amnesty International.
To światowe wydarzenie odbywa się w grudniu, w którym obchodzimy  Dzień Praw Człowieka.
Kolejny raz nasza szkoła włączyła się w propagowanie idei poszanowania praw człowieka. Uczniowie  zaangażowali się w akcje obrony praw człowieka pisząc listy, podpisując petycję…. Ponieważ pisząc list, podpisując petycję możemy zmienić życie człowieka.

 

 

 

Podsumowanie akcji “Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia”


Kochani, dziękujemy wszystkim darczyńcą za udział w akcji “Szlachetna Paczka dla dziecka więźnia”🎅🎅🎅Paczki już spakowane i gotowe do wysyłki 🎁😍😇 W pakowaniu pomogli nam nasi wspaniali uczniowie z klas 1KPa i 1KPb 🥰😇

 

 

Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach


Na początku grudnia klasy strażackie udały się na wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Uczniowie poznali na miejscu historię służby strażackiej od początku średniowiecza aż po czasy współczesne. Po muzeum oprowadzał nas profesjonalny przewodnik, który opowiadając różne historie pokazywał przyszłym strażakom  zabytkowy sprzęt strażacki. Na pewno ponownie tu wrócimy gdyż muzeum cały czas dokupuje nowe ciekawe eksponaty.

J. Filipowska, K. Kowalski, M. Praszel

Mikołajkowe zawody strzeleckie


W dniu 5.12.2021 w godz 1400-1600 na strzelnicy wirtualnej Pomologii Prószków odbyły się mini mikołajkowe zawody strzeleckie, na najlepszych czekały medale a na pozostalych satysfakcja z dobrze spędzonego popoludnia w gronie szkolnych strzelców. Zajęcia przygotowało STOWARZYSZENIE BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH “PASJONAT” IM. GEN. SŁAWOMIRA PETELICKIEGO. 1. Miejsce Adrian Bieda (uczeń 2KBS), 2. Miejsce Julia Rogowicz (uczennica LO1 w Opolu), 3. Miejsce Wiktoria Geiger (uczennica 1KPb).

Wycieczka do Krakowa


W dniach od 1 do 3 grudnia uczniowie Pomologii zwiedzili nie tylko zabytkowy Kraków, ale także znane ze swej historii okoliczne miejscowości, czyli Wieliczkę i Tyniec. Kluczowym punktem programu w Krakowie było zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego (katedry, grobów królewskich, dzwonu Zygmunta, królewskich komnat reprezentacyjnych), Sukiennic oraz kościoła Mariackiego, gdzie trafiliśmy na odsłonięcie przy dźwiękach podniosłej muzyki słynnego ołtarza Wita Stwosza. Ciekawy okazał się też spacer po krakowskiej dzielnicy żydowskiej, a to dzięki naszej przewodniczce, która z wielką pasją, ale i charakterystyczną dla siebie swadą i przekorą, opowiadała o historii tego miejsca, przekazywała anegdoty i legendy z nim związane.  Dzięki przewodniczce, pani Izie, zwróciliśmy uwagę na kilka synagog, w tym na Starą Synagogę; byliśmy też na cmentarzu żydowskim i podwórku Schindlera. Będąc w Wieliczce oczywiście “błąkaliśmy się ” po labiryncie zabytkowej kopalni i oglądaliśmy eksponaty w Muzeum Żup Solnych, a w Tyńcu zwiedziliśmy Zespół Klasztorny. Dużą atrakcją cieszył się Jarmark Bożonarodzeniowy, po którym młodzież “buszowała” przez ponad dwie godziny 🙂 Wycieczka odbyła się dzięki przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Poznaj Polskę”.

Zajęcia z zakresu profilaktyki zakażeń HIV


W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z HIV i AIDS w drugich klasach liceum ogólnokształcącego – 2 KP, 2KBS i 2 KSp odbyły się zajęcia mające na celu rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu profilaktyki zakażeń HIV i zachorowań na AIDS. Prelekcje poprowadziły uczennice z klasy 2 KP – Julia Kania, Michalina Kuzioła i Anna Zalewska. Dnia 13.12.2021 r. uczestnicy zajęć będą mogli sprawdzić swoją wiedzę o HIV i AIDS w szkolnym konkursie.

Koordynator szkolnej akcji Alina Tarabasz

Procedura COVID-19 dla internatu obowiązująca na czas trwania pandemii.


Procedura COVID-19 dla internatu
Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
obowiązująca na czas trwania pandemii 

 1. Postanowienia ogólne:
 • W internacie mogą przebywać jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz tacy, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych (nie dotyczy osób zaszczepionych).
 • W internacie nie mogą przebywać osoby obce.
 • Każdy wychowanek obowiązkowo przed zakwaterowaniem w internacie zapoznaje się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzega tych zasad.
 • Przy wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce (środki do dezynfekcji znajdują się przy drzwiach wejściowych na każde z pięter internatu).
 • Wejście do internatu będzie poprzedzone pytaniem o samopoczucie wychowanka oraz stan zdrowia.
 • W czasie pobytu w internacie należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy objawy infekcji lub inne problemy zdrowotne.
 • Ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o zakażenie należy natychmiast zgłosić wychowawcy.
 • W czasie pobytu w internacie wychowanek powinien ograniczać opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
 • Podczas korzystania z przestrzeni wspólnych internatu (kuchnia, świetlica, korytarz) wychowanek stosuje środki ochrony osobistej (maseczki ochronne), często myje i dezynfekuje ręce.
 • Po każdorazowym skorzystaniu z kuchni, przemywa blaty kuchenne i inne powierzchnie których używał, dostępnymi środkami czystości.
 • Należy ograniczyć kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu, zamieszkującymi inne pokoje. W przypadku takich kontaktów nie wolno podawać ręki na powitanie, zbliżać się do siebie tzn. zachować odległość min. 1,5 m od rozmówcy.
 • W pokoju i łazience nie jest konieczne stosowanie maseczek ochronnych. Osłony nosa i ust obowiązują w przestrzeniach wspólnych budynku, gdy przebywają w nich inne osoby.
 • Obowiązuje zakaz wchodzenia do pokoju wychowawców, za wyjątkiem pobrania i zdania klucza do pokoju.
 • Wychowanek wypisuje dokumentację internatu własnymi przyborami do pisania.
 • Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania procedur bezpieczeństwa. W przypadku braku zgody na ich przestrzeganie lub rażącego naruszenia zasad może zostać wydalony z internatu.

 

 1. Zasady bezpiecznego postępowania podczas epidemii koronawirusa COVID-19:
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5m.
 • Podczas kichania i kaszlu zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi ust, nosa i oczu.
 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.
 • Utrzymuj w czystości ręce – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie.
 • Własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste przechowuj w przydzielonej szafce i ogranicz dostęp do nich osób trzecich. Nie zabieraj ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

 

 1. Przygotowanie pomieszczeń dla wychowanków:
 • Ważne jest zachowanie dystansu pomiędzy wychowankami min. 1,5 m.
 • Wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.
 • W przypadku podejrzenia infekcji u wychowanka po przyjeździe do internatu zostanie zmierzona przez dyżurującego wychowawcę temperatura. Każdy niepokojący objaw będzie zgłaszany rodzicom/opiekunom wychowanka, potem dyrektorowi szkoły, a następnie zostanie odnotowany w zeszycie raportów.
 • Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, zostanie on natychmiast odizolowany od innych osób i niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie w celu zabrania wychowanka do domu, korzystając z prywatnego sposobu transportu.

 

 1. Zasady przyjazdu do internatu w czasie nauczania zdalnego
 • Przed przyjazdem dziecka do internatu rodzic/opiekun jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z kierownikiem internatu/ wychowawcami w celu ustalenia terminu przyjazdu dziecka, co najmniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem do internatu:
 1. do kierownika internatu 77 464 80 70 wew. 5;
 2. do wychowawców w części męskiej 77 464 80 70 wew. 6;
 3. do wychowawców w części żeńskiej 77 464 80 70 wew. 7.
 • Wychowanek przebywa w internacie od poniedziałku do piątku (ze względu na wyżywienie). W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest pobyt krótszy lecz tylko i wyłącznie po uzgodnieniu takiej sytuacji z kierownikiem internatu.
 • W przypadku zmiany terminu przyjazdu wychowanka do internatu, rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kierownika internatu/ wychowawcy. Brak w/w informacji będzie skutkował poniesieniem pełnych opłat za wyżywienie.
 • Wychowanek ponosi pełne koszty pobytu w internacie (opłata stała w wysokości 80 zł oraz stawka dzienna za wyżywienie – 19 zł pomnożona przez ilość dni pobytu w internacie).
 • Do internatu wychowanek zabiera ze sobą koniecznie sprzęt do nauki zdalnej (laptop, słuchawki, itp.) oraz niezbędne podręczniki, ćwiczenia i zeszyty.
 • Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).
 • Wychowanek będzie dyscyplinarnie usuwany z internatu jeżeli:
 1. nie przestrzega zasad nauki zdalnej (jest nieobecny na lekcji, jest niezalogowany);
 2. utrudnia pracę innym uczniom, nauczycielom, wychowawcom;
 3. nie przestrzega reżimu sanitarnego;
 4. samowolnie opuszcza teren internatu lub obiektów szkolnych.
 • W internacie obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób, które nie mieszkają w internacie.