Opłaty za internat w roku szkolnym 2019/2020


Należność za internat w miesiącu wrześniu 2019 r. wynosi 375 zł płatne do 15 września

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe nr 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11
z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”.