Klasa prozdrowotna


Profil prozdrowotny umożliwia pogłębienie zainteresowań oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego oraz dodatkowo z:

  • anatomii i fizjologii człowieka,
  • podstaw dietetyki,
  • zasad racjonalnego odżywiania,
  • fizjologii wysiłku fizycznego,
  • najnowszych form fitness,
  • podstaw treningu personalnego.

Realizowane podczas cyklu dydaktycznego zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego ułatwiają uczniom rozwijanie swoich zdolności, umożliwiają zdobycie umiejętności organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.

Kierunek ten pozwala na kontynuowanie nauki na kierunkach medycznych wyższych uczelni woj. opolskiego, tj. Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego (m.in. ratownictwo medyczne, fizjoterapia, rehabilitacja, stomatologia, kosmetologia, dietetyka, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo).