Dyrekcja


mgr Dariusz Sobków – dyrektor

dariusz_sobkow

 


 

mgr Bożena Czyczyło-Izbińska – wicedyrektor

Dyrektor przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu się w każdy czwartek w godz. 9:00 – 12:00.

W sprawach pilnych w innym dogodnym terminie (umówienie się przez sekretariat szkoły).