Matura


Biuletyn informacyjny dla uczniów, absolwentów oraz rodziców

Podstawy prawne egzaminu maturalnego:

  • 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawieszczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego(Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.),
  • 11kx i § 11ky rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września – zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie internetowej: https://cke.gov.pl/

Obowiązujący terminarz:
egzaminy maturalne w terminie głównym
od 4 maja 2022 r. do 23 maja 2022 r.

Wszystkie ważne informacje znajdziecie kliknij tutaj.
Deklaracje i formularze znajdziesz kliknij tutaj.
Ważne informacje dla zdających maturę – kliknij tutaj (WAŻNE).

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE

Data Godzina Przedmiot – poziom Nr Sali
4 maja (środa) 09:00 język polski – pp 36
5 maja (czwartek) 09:00 matematyka – pp 36
6 maja (piątek) 09:00 język angielski – pp 36
14:00 język niemiecki – pp 30
14:00 język rosyjski – pp 27
9 maja (poniedziałek) 09:00 język angielski – pr 36
10 maja (wtorek) 09:00 język polski – pr/ miejsce zdawania egzaminu LO II im. M. Konopnickiej w Opolu
11 maja (środa) 09:00 matematyka – pr 30
12 maja (czwartek) 09:00 biologia – pr 36
14:00 język rosyjski – pr 27
13 maja (piątek) 09:00 wiedza o społeczeństwie – pr 30
14:00 język niemiecki – pr 27
16 maja (poniedziałek) 09:00 chemia – pr / miejsce zdawania egzaminu LO II im. J. Kilińskiego w Krapkowicach
18 maja (środa) 09:00 geografia – pr 30
19 maja (czwartek) 09:00 fizyka – pr/miejsce zdawania egzaminu LO II im. M. Konopnickiej w Opolu

pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony