Sukces naszych uczennic w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie


Z wielką radością informujemy, że nasze uczennice Natalia Zacharz i Wiktoria Oleśniewicz pod opieką pana Marcina Olszewskiego zostały laureatkami tegorocznej ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie. Tegoroczna 7. edycja olimpiady odbyła się pod hasłem „Sportowiec jako wzór osobowy”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przedstawić autorski projekt w jednej z czterech kategorii: film, esej, wywiad oraz prezentacja. Celem konkursu było między innymi propagowanie wartości w sporcie, ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem oraz propagowanie wśród młodzieży idei sportu i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Laureatkom serdecznie gratulujemy! ❤❤

Olimpiada #7 – YouTube

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii


Drodzy uczniowie oraz rodzice,
Przypominamy, że na terenie szkoły możliwe jest otrzymanie wsparcia zarówno ze strony pedagoga szkolnego jak i psychologa.

Z pomocy psychologiczno-pedagogicznej można skorzystać także podczas ferii, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Informujemy także, że uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.