Zameldowanie


Rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek zameldowania dziecka na pobyt czasowy w Wydziale Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta w Prószkowie.

Do Urzędu należy zgłosić się z drukiem meldunku wypełnionym i potwierdzonym przez kierownika internatu. Stosowne druki będą dostępne w internacie po zakwaterowaniu ucznia. Uczniowie pełnoletni mogą meldować się samodzielnie.

Do zgłoszenia pobytu czasowego konieczne są dowody tożsamości rodzica/prawnego opiekuna oraz meldowanego ucznia bądź skrócony odpis aktu urodzenia ucznia.

Obowiązku zameldowania należy dopełnić w pierwszym tygodniu września.

Godziny pracy Urzędu Miasta Prószków:

  • poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00,
  • w środę od godz. 7:00 do godz. 17:00,
  • w piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00.