FAQ


Wnioski o przyjęcie do liceum w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/19 będzie można składać od 28 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:
  od 28 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzone kserokopie):
  od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.
 3. Weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną:
  od 22 czerwca 2018 r. do 06 lipca 2018 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  11 lipca 2018 r. (godz. 12:00).
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
  od 11 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r (do godz. 12:00).
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:
  16 lipca 2018 r. (godz. 14:00).
 7. Postępowanie uzupełniające:
  od 16 lipca 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r. (godz.15:00).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie nr 11 Kuratora Oświaty w Opolu: zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.