Kwaterowanie w internacie w roku szkolnym 2020/2021 – ważne informacje


W związku z nowymi wytycznymi GIS, MZ i MEN, dotyczącymi organizacji opieki w bursach i internatach, wychowankowie mogą skorzystać z zakwaterowania w internacie.

Do internatu przyjmowani będą jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne wychowankowie będą zakwaterowani w pokojach maksymalnie trzyosobowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych przypominających objawy zarażenia wirusem SARS-COV-2 (gorączka, katar, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu itp.), stosowane będą zasady zawarte w w/w wytycznych.

Zakwaterowanie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020 r. od godz. 16:00:

 • dla dziewcząt w holu głównym internatu,
 • dla chłopców przy wyjściu awaryjnym na skrzydle męskim.

Informujemy, że:

 1. Podczas kwaterowania młodzieży w celu wypisania/dostarczenia niezbędnych dokumentów, do internatu będzie mógł wejść tylko jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Wychowanka i wchodzących rodziców/opiekunów prawnych obowiązują maseczki lub przyłbice oraz dezynfekcja rąk.
 2. Ze względów bezpieczeństwa i higieny wychowanek przywozi do internatu tylko niezbędne na 5 dni rzeczy osobiste oraz środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki), papier toaletowy, woreczki śniadaniowe, worki na śmieci, detergent do mycia podłóg, ściereczki, przybory toaletowe, kosmetyki i mydło, plastikowe klapki pod prysznic.
 3. Przypominamy, że na terenie internatu ze względu na bezpieczeństwo p-poż, obowiązuje zakaz posiadania w pokojach urządzeń elektrycznych takich jak: czajniki, tostery, kuchenki, mikrofalówki, żelazka, itp. Prosimy o nie przywożenie tych urządzeń przez wychowanków.
 4. Wychowankowie korzystający z własnej pościeli zobowiązani są do jej wymiany co najmniej raz na dwa tygodnie.

Podjęte środki w celu bezpiecznego pobytu wychowanka w internacie :

 1. Wychowankowie są kwaterowani w pokojach maksymalnie trzyosobowych.
 2. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakty wychowanków z osobami z zewnątrz. Wychowankowie w czasie pobytu w internacie w uzasadnionych przypadkach mogą opuścić obiekt za zgodą rodziców.
 3. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakt wychowanków z personelem obsługi.
 4. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakt wychowanków z innymi wychowankami. W przypadku kontaktu zaleca się zachowanie rekomendowanego dystansu 1,5 m.
 5. Ogranicza się do niezbędnego minimum opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. W ciągach komunikacyjnych, stołówce i innych przestrzeniach wspólnych wychowanek zobowiązany jest do obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz używania wymaganych środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica).
 6. Przy wejściu do internatu wprowadza się obowiązkową dezynfekcję rąk (pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, odpowiednio oznaczone, umieszczone są w przedsionku wejścia do internatu oraz na poszczególnych kondygnacjach).
 7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się pojemniki z mydłem w celu regularnego mycia rąk.
 8. W toaletach umieszczono spryskiwacze do dezynfekcji muszli klozetowych (każdy wychowanek zobowiązany jest do dezynfekcji toalety po załatwieniu potrzeb fizjologicznych).
 9. W ciągu dnia, po toalecie porannej i wieczornej pracownicy obsługi/ wychowawcy przeprowadzają się dezynfekcję w łazienkach i toaletach.
 10. Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję powierzchni dotykowych i ciągów komunikacyjnych (pracownicy obsługi, wychowawcy).
 11. Wprowadza się dla młodzieży obowiązkowe wietrzenie pokoi kilka razy dziennie, a w godzinach wieczornych obowiązkowe wynoszenie śmieci oraz mycie sprzętów i podłogi ciepłą wodą z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym.
 12. Wychowanek używa tylko swoich przyborów (rzeczy osobistych) i przechowuje je w swoich szafkach.
 13. Posiłki są porcjowane i wydawane w określonych ramach czasowych (w stołówce jednocześnie może przebywać grupa do 40 osób, przed wejściem należy obowiązkowo zdezynfekować ręce). Po spożyciu posiłku przez daną grupę każdorazowo przeprowadza się dezynfekcję stołów, blatów i krzeseł.
 14. W czasie spożywania posiłków, w jadalni obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, łączenia stolików, wynoszenia naczyń i sztućców.
 15. Ogranicza się ilość osób przebywających jednocześnie w sali telewizyjnej do 5 osób, świetlicy do 25 osób z zachowaniem dystansu 1,5 m pomiędzy wychowankami.

Niestosowanie się do zasad i wytycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 spowoduje natychmiastowe usunięcie wychowanka z internatu.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


01.09.2020 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:

godz. 10.00 – klasy pierwsze – spotkanie na dziedzińcu przed szkołą (maseczki obowiązkowe), następnie uczniowie wraz z wychowawcami przechodzą do klas wg przydziału w tabeli poniżej.

godz. 10.00 – klasy drugie i trzecie – indywidualne spotkania z wychowawcami wg przydziału sal poniżej.

Możliwość zakwaterowania w internacie – 31.08 (poniedziałek) od godz. 16.00.

Stołówka w internacie czynna od 01.09. (od śniadania).

 PRZYDZIAŁ SAL DLA KLAS I ICH WYCHOWAWCÓW

KLASA NR SALI WYCHOWAWCA
1 LS 31 K. BINIECKA-KOMKO
1BN/St 17 D. ROGOWICZ
1LP 8 E. KMIEĆ
2KSp 7 J. BABIK
2KPS 20 J. FILIPOWSKA
2LP 27 A.NIKIEL – FABER
2LS 12 J. BUDZIŃSKA
3LPa 30 A. TARABASZ
3PSt 4 K. ŁOTECKA-STECZEK
3LS 6 M. PRASZEL

Lista kandydatów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2020/2021


Lista kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich kandydatów i ich opiekunów prawnych, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji , uprzejmie informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im.Józefa  Warszewicza z siedzibą na ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków reprezentowane przez dyrektora szkoły.