Lista kandydatów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2020/2021


Lista kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich kandydatów i ich opiekunów prawnych, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji , uprzejmie informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im.Józefa  Warszewicza z siedzibą na ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków reprezentowane przez dyrektora szkoły.