Technik ogrodnik


Kwalifikacje:

 • R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 • R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Kierunek przeznaczony jest dla osób, lubiących pracę w plenerze i kontakt z naturą, a jednocześnie posiadających wysublimowane poczucie piękna i estetyki. Na tym kierunku przede wszystkim można nauczyć się zakładania i pielęgnowania terenów zieleni, kierowania pracami związanymi z hodowlą, uprawą i produkcją roślin ogrodniczych, a także prowadzenia selekcji materiału hodowlanego, przygotowania podłoży do produkcji ogrodniczej oraz stosowania odpowiedniej uprawy gleby i wiele innych.

Technik ogrodnik zdobywa kwalifikacje do:

 • kierowania pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin ogrodniczych oraz zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni
 • pomagania w prowadzeniu badań w tym zakresie
 • stosowania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych w określonym czasie
 • dobierania narzędzi i sprzętu ogrodniczego do poszczególnych czynności

Wymagania psychofizyczne dla tego zawodu:

 • sprawność fizyczna
 • zdolności manualne
 • zainteresowanie przyrodą
 • zdolności organizacyjne

Praca ogrodnika odbywa się na otwartej przestrzeni w sadach, szkółkach, na polach uprawnych oraz w pomieszczeniach zamkniętych – szklarniach, tunelach foliowych. Praca odbywa się w różnych warunkach atmosferycznych, a w pomieszczeniach zamkniętych – w warunkach o zmiennej wilgotności i zmiennej temperaturze. Praca często wykonywana jest w niewygodnych pozycjach.

Możliwości zatrudnienia:

 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych zajmujących się sadownictwem, produkcją warzyw, roślin ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, marketingiem produktów ogrodniczych, uprawą roślin zielarskich, kształtowaniem terenów zieleni, bukieciarstwem
 • kwiaciarniach
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Absolwent technikum posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub do pracy zawodowej