Zastępstwa w dzienniku elektronicznym UONET+


Wszelkie zmiany w zajęciach (zastępstwa) są wprowadzane na bieżąco do dziennika elektronicznego.
Od dnia 4 grudnia 2017 r. zmiany (zastępstwa) będą zamieszczane tylko w UONET+
Aby zapoznać się z nimi zaloguj się