Koszty pobytu i wyżywienia


 • Miesięczna opłata stała za pobyt ucznia w internacie wynosi 120 zł
 • Stawka dzienna opłaty za wyżywienie wynosi 19 zł ( pierwsze i drugie śniadanie, obiad i podwieczorek, kolacja),
 • Za każdy dzień pobytu w internacie poza dniami nauki szkolnej, należy dopłacić 19 zł (dzienna stawka żywieniowa)
 • Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki w miesiącu
 • Opłatę stałą za internat i za wyżywienie należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca pobytu dziecka w internacie
 • Wpłaty należy dokonywać:
  • online przez system e-Stołówka
  • ewentualnie przelewem na konto bankowe numer 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575
   Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11
   z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”

Koszt pobytu w internacie w roku szkolnym 2021/2022:

Miesiąc i rok Kwota Płatne do
Wrzesień 2022 538 zł 15.09.2022

Informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.