Zapamiętywanie


W 1946 roku Edgar Dale wprowadził koncepcję Cone of Experience, nazywaną piramidą zapamiętywanie, Jest to intuicyjny model, który pierwotnie nie zawierał liczb/procentów. Model ten mówi, że najwięcej zapamiętujemy, gdy uczmy innych, gdy wykonujemy jakieś działania w praktyce i gdy możemy o tym wspólnie porozmawiać.

Kiedy dobrze zapamiętujemy :

  • Zapamiętujemy lepiej, jeśli powtarzamy materiał ze zrozumieniem (zrozumienie).
  • Zapamiętujemy lepiej, gdy podejmujemy naukę częściej i przyswajamy materiał mniejszymi porcjami (rozłożenie nauki w czasie).
  • Zapamiętujemy lepiej, recytując na głos (uczenie się na głos).
  • Zapamiętujemy lepiej, gdy ilość powtórzeń jest większa niż konieczna do nauczenia się materiału (utrwalanie).
  • Zapamiętujemy lepiej, powtarzając raczej całości niż części (zasada całości).
  • Zapamiętujemy lepiej, gdy powiemy sobie, że możemy (zaufanie we własne możliwości).
  • Przypominamy sobie łatwiej w warunkach analogicznych do tych, w jakich się uczyliśmy (reintegracja).
  • Pamiętamy lepiej zadania nie dokończone niż dokończone tzw. efekt Zeigarnik. Zasada ta nie sprawdza się, gdy obawiamy się porażki lub bardzo zależy nam na sukcesie; wówczas pamiętamy lepiej zadania dokończone niż nie dokończone.
  • Pamiętamy lepiej to, co kontrastuje z tłem (Efekt von Restoffa).
  • Zapamiętujemy lepiej, gdy unikamy zakłóceń w nauce.

[1] Smolińska J, Szychowski Ł, Techniki efektywnego uczenia się, Elitmat,2011 Kraków