„W stronę dojrzałości”


W Zespole Szkół im. J. Warszewicza w terminie wrzesień-grudzień 2018r. realizowany jest w klasach liceum projekt „W stronę dojrzałości” w ramach Narodowego Programu Zdrowia:
Zadanie pn. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.