Komunikat ZFŚS


Komisja Socjalna informuje, że wnioski o pomoc materialną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą przyjmowane do dnia 10.12.2018r.

Przypomina się, że wnioski powinny być prawidłowo wypełnione. Braki mogą skutkować odmową wypłacenia świadczenia.

Wniosek o pomoc materialną z ZFŚS