UCZNIOWIE KLASY 2LSt W SWOIM PRZYSZŁYM MIEJSCU PRACY? MARZENIE WIELU….


26 listopada dzięki zaproszeniu pana aspiranta Krzysztofa Kowalskiego, uczniowie klasy 2LSt mieli okazję zwiedzić od kuchni Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 przy ulicy Głogowskiej oraz nr 2 przy ulicy Budowlanych w Opolu. Uczniowie zapoznali się z obiektem oraz sprzętem jakim dysponuje. Podczas wizyty uczniowie mogli zobaczyć tok służby, który obowiązuje w jednostkach, pomieszczenia dydaktyczne, socjalne, oraz porozmawiać z napotkanymi strażakami. Zobaczyli komorę dymową oraz komorę rozgorzeniową, którą zawodowi strażacy muszą obowiązkowo zaliczyć, aby móc pełnić służbę na podziale bojowym. Zobaczyli również możliwości taktyczne drabiny mechanicznej SCD 37, która w ich obecności została rozstawiona i zaprezentowana w całej okazałości na wysokość 37 metrów. Ponadto mogli namacalnie zapoznać się z całym mnóstwem sprzętu, który strażacy wykorzystują na co dzień do różnych zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Poznali specyfikę pracy na stanowisku kierowania Komendanta Miejskiego (miejsce gdzie strażacy przyjmują zgłoszenia zdarzeń z nr alarmowego 998). Na koniec wycieczki zapoznali się z centrum edukacyjnym, w którym strażacy edukują dzieci przedszkolne oraz szkolne jak zachować się w obliczu różnych zagrożeń.