Umowa partnerska szkoły z Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 27.11.2018 r. podpisaliśmy oficjalną umowę partnerską z Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego. W imieniu uczelni umowę ze szkołą reprezentowaną przez Dyrektora Dariusza Sobków podpisała Pani prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak – Prorektora ds. zarządzania i rozwoju w obecności Pani Leonardy Płoszaj – Wicestarosty Opolskiego.

Umowa z największą uczelnią wyższą w regionie pozwala nam na poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów, a samo Centrum Partnerstwa Wschodniego UO stwarza szereg ciekawych inicjatyw dla naszych uczniów z Ukrainy.

W spotkaniu udział wzięli ze strony szkoły: Dariusz Sobków, dyrektor ZS, Bożena Czyczyło – Izbińska, wicedyrektor oraz Monika Stępak-Poliwka, Magdalena Malewicz i Ivanna Melnyk, opiekun grupy uczniów z Ukrainy. Organ prowadzący reprezentowali: Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski i Magdalena Fleszar, rzecznik prasowy Starosty Opolskiego.  Ze strony Uniwersytetu Opolskiego: prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor ds. zarządzania i rozwoju, pracownicy Centrum Partnerstwa Wschodniego: Ludmiła Kaszko, główny koordynator współpracy ze szkołą i Daniil Kononenko, pełnomocnik Rektora UO ds. Współpracy Polska – Wschód, a także pracownicy biura promocji UO.

Główne założenia współpracy:

  1. Integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów. Realizacja tego nadrzędnego celu umożliwi wychowankom rozbudzenie, ukierunkowanie i poszerzenie zainteresowań, co pozwoli im na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach;
  2. Objęcie szczególną opieką uczniów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego, w ramach działań prowadzonych przez Centrum Partnerstwa Wschodniego przy Uniwersytecie Opolskim, co ułatwi im naukę oraz integrację ze środowiskiem szkolnym, miejskim, a w przyszłości uczelnianym, a także umożliwi kontakt z kulturą i historią własnego narodu;
  3. Budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą uniwersytecką placówkę szkolną niższego szczebla edukacyjnego w środowisku lokalnym;
  4. Budowanie wizerunku Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie jako szkoły, która efektywnie i wszechstronnie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim

Ponadto placówki będą: 

  • współdziałały w projektach i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjno – wychowawczym, kulturalnym, sportowym uwzględniających uczniów i studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego,
  • umożliwią studentom z krajów Partnerstwa Wschodniego odbywanie staży i praktyk studenckich w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, a uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie udział w wykładach, konferencjach, warsztatach, sympozjach, odczytach, organizowanych przez Uczelnię.

Galeria zdjęć (źródło Uniwersytet Opolski)