Życzenia dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży wszystkim nauczycielom i wychowawcom Zespołu Szkół w Prószkowie. To dzięki Wam młodzież oswaja otaczający świat, uczy się go zrozumieć i znajduje w nim swoje miejsce. Dziękuję za zaangażowanie w staraniach o dobre wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Dziękuję za wspomaganie pracy szkoły i internatu pracownikom administracji i pracownikom obsługi.

Wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na niwie zawodowej i w życiu osobistym.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym i odznaczonym. Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została uhonorowana.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Sobków
Dyrektor Zespołu Szkół  im. Józefa Warszewicza w Prószkowie