ZASADY PRZYJAZDU DO INTERNATU W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO


 1. Przed przyjazdem dziecka do internatu Rodzic jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z kierownikiem internatu/ wychowawcami w celu ustalenia terminu przyjazdu dziecka, co najmniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem do internatu:
  • do kierownika internatu 77 464 80 70 wew. 5;
  • do wychowawców w części męskiej 77 464 80 70 wew. 6;
  • do wychowawców w części żeńskiej 77 464 80 70 wew. 7.
 1. Wychowanek przebywa w internacie od poniedziałku do piątku (ze względu na wyżywienie). W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest pobyt krótszy lecz tylko i wyłącznie po uzgodnieniu takiej sytuacji z kierownikiem internatu.
 2. W przypadku zmiany terminu przyjazdu wychowanka do internatu, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kierownika internatu/ wychowawcy. Brak w/w informacji będzie skutkował poniesieniem pełnych opłat za wyżywienie.
 3. Wychowanek ponosi pełne koszty pobytu w internacie (opłata stała w wysokości 60 zł oraz stawka dzienna za wyżywienie – 15 zł pomnożona przez ilość dni pobytu w internacie).
 4. Do internatu wychowanek zabiera ze sobą koniecznie sprzęt do nauki zdalnej (np. laptop, słuchawki) oraz niezbędne podręczniki, ćwiczenia i zeszyty.
 5. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).
 6. Obowiązuje zakaz poruszania się, przebywania poza terenem internatu i obiektami szkolnymi.
 7. Wychowanek który:
  • nie przestrzega zasad nauki zdalnej (jest nieobecny na lekcji, jest niezalogowany);
  • utrudnia pracę innym uczniom, nauczycielom, wychowawcom;
  • nie przestrzega reżimu sanitarnego;
  • samowolnie opuszcza teren internatu lub obiektów szkolnych;
   będzie dyscyplinarnie usuwany z internatu.
 8. W internacie obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób, które nie mieszkają w internacie.