Zakładamy tradycyjny sad


„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowia społeczeństwa.

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie. W tym roku prym będą wiodły stare odmiany wiśni. Do akcji chętnie przystąpiła młodzież z naszego internatu, która pod opieką pana Sławomira Muszyńskiego oraz pani Anny Koch będzie zgłębiać tajniki sadownictwa. Działania mają na celu promowanie zdrowego stylu życia, ochronę starych odmian wiśni oraz krzewienie wśród młodzieży proekologicznych działań oraz ochronę starych odmian wiśni.

Więcej o projekcie: https://tradycyjnysad.pl/