Zajęcia z zakresu profilaktyki zakażeń HIV


W związku  z  obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z HIV/AIDS w pierwszych klasach liceum ogólnokształcącego – I LOPa, I LOPb i I LOS odbyły się zajęcia mające na celu rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu profilaktyki zakażeń HIV i zachorowań na AIDS.
Prelekcje poprowadziły uczennice z klasy II LOPb – Angelika Nowak, Paulina Pyrć, Aleksandra Szczypka i Natalia Tkaczuk.
Podsumowaniem wiedzy z zakresu HIV/AIDS będzie test, który odbędzie się 08.12. 2016r. (czwartek).
Koordynator akcji Alina Tarabasz