Zajęcia teatralne dla klas II liceum w ramach projektu “Odkrywcy Sekretów Nauki”


Dnia 12 kwietnia uczniowie klas drugich liceum wybrali się do siedziby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Odbyły się tam warsztaty o różnej tematyce. Zaczęły się one około godziny 8:30. Uczniowie w trakcie zajęć uczestniczyli w pracowni doświadczalnej. Istotą tych zajęć było aktywizujące podejście do nauki i przyswajanie wiedzy poprzez eksperymenty i doświadczenia. W późniejszych godzinach uczniowie rozwijali kompetencje miękkie uczestnicząc w warsztatach z emisji głosu oraz pantomimy, prowadzonych przez profesjonalnych aktorów. Pod koniec tych zajęć uczniowie mieli za zadania stworzyć własną etiudę teatralną. Około godziny 12:00 odbyła się przerwa obiadowa. W końcowych godzinach zajęć uczniowie wyciągali wnioski i rozmawiali o trudnościach napotkanych w trakcie części warsztatowej.