Zajęcia integracyjne w internacie z wykorzystaniem podłogi interaktywnej


Młodzież mieszkająca w internacie skorzystała w ramach porozumienia z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu z zajęć integracyjnych podczas których testowali podłogę interaktywną 👍