Zajęcia edukacyjne – ,,Podstępne WZW”


19.04.2018r. uczniowie klas drugich liceum wzięli udział w zajęciach dotyczących profilaktyki zakażeń wirusami HBV i HCV – ,,Podstępne WZW”. Uczniowie uzyskali wiedzę na temat czynników ryzyka zakażeń i sposobów skutecznego zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C. Profilaktyczne zajęcia miały również na celu kształtowanie wśród uczniów świadomych i prozdrowotnych postaw. Aktywna forma zajęć, praca w grupach i prezentacja wypracowanych wniosków przez poszczególne zespoły uczniów umożliwiły wzajemną integrację i poznanie w przyjemny sposób problematyki ,,Podstępnego WZW’’.

Wykaz pomocnych stron internetowych

http://www.gwiazdanadziei.pl/

http://www.jestemswiadom.org/

http://natemat.pl/c/63,moje-wzw-c

http://www.leczhcv.pl/index.php

Zajęcia odbyły się w ramach programu edukacyjnego ,,Podstępne WZW” realizowanego przez Fundację Gwiazda Nadziei w partnerstwie z Wojewódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Koordynator programu Alina Tarabasz