Zajęcia edukacyjne ,,Podstępne WZW”


Uczniowie klas drugich liceum wzięli udział w zajęciach dotyczących profilaktyki zakażeń wirusami HBV i HCV – ,,Podstępne WZW”. W czasie zajęć uzyskali wiedzę na temat czynników ryzyka zakażeń i sposobów skutecznego zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C. Profilaktyczne zajęcia miały również na celu kształtowanie wśród młodzieży właściwych prozdrowotnych postaw. Aktywna forma zajęć umożliwiła uczniom poznanie w przyjazny sposób problematyki ,,Podstępnego WZW’’.

Film edukacyjny

Wykaz pomocnych stron internetowych

http://www.gwiazdanadziei.pl/

http://natemat.pl/c/63,moje-wzw-c

http://www.leczhcv.pl/index.php

http://www.jestemswiadom.org/

Zajęcia odbyły się w ramach programu edukacyjnego ,,Podstępne WZW” realizowanego przez Fundację Gwiazda Nadziei w partnerstwie z Wojewódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Koordynator programu Alina Tarabasz