Zajęcia dotyczące profilaktyki zakażeń HBV i HCV ,,Podstępne WZW”


W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny uczniowie klas drugich liceum: II LOP A, II LOP B i II LO S wzięli udział w zajęciach dotyczących profilaktyki zakażeń HBV i HCV ,,Podstępne WZW” w ramach programu edukacyjnego . Celem zajęć było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat czynników ryzyka i sposobów skutecznego zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C. Aktywna forma zajęć, praca w grupach i prezentacja wypracowanych wniosków przez poszczególne zespoły umożliwiły w przyjemny sposób poznanie problematyki ,,Podstępnego WZW’’ oraz pozwoliły na wzajemną integrację uczniów klas drugich liceum.