Z wodą nie ma żartów


Z wodą nie ma żartów – to zdanie słyszą często latem dzieci i młodzież od dorosłych przed pójściem nad jezioro, czy basen. Zbiorniki wodne bywają bardziej niebezpieczne podczas zimy, gdy woda jest zamarznięta. Lodowata woda i śliski brzeg praktycznie przekreślają nasze szanse, jeżeli w porę nie przyjdzie pomoc.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów 24 stycznia 2017 roku w internacie zorganizowano dla klas III LOP i LOS wykład i prezentację na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego  nad zamarzniętymi akwenami wodnym. Uczniowie poznali procedury zachowania się podczas zarwania  pokrywy lodowej pod człowiekiem oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Na koniec zajęć rozdano materiały informacyjne oraz przeprowadzono praktyczną symulację bezpiecznego postępowania w sytuacji ratowania człowieka, pod którym zarwał się lód. Przypomniano także zasady udzielania pierwszej pomocy. Cykl spotkań w powyższym tamacie przewidziano także dla uczniów młodszych klas.

Wychowawcy prowadzący: Mirosław Praszel, Izabela Lipin