XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego


W dniu 24.09. 2017 r.uczniowie klas pierwszych policyjnych wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym z okazji patrona policji św. Michała Archanioła. XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego tradycyjnie zrzeszyły na Jasnej Górze komendantów, przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń, policjantów i pracowników Policji z całego kraju oraz ich rodzin.  Uroczystości rozpoczęły się na Placu Biegańskiego od występu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza Święta w intencji środowiska policyjnego pod przewodnictwem bpa Józefa Guzdka, biskupa polowego Wojska Polskiego, który apelował do funkcjonariuszy, by w swojej pracy łączyli odwagę z rozwagą, odpowiedzialnością i szacunkiem wobec każdego człowieka ” Jako stróże bezpieczeństwa i porządku publicznego przez solidną, mądrą i odpowiedzialną służbę pozostawcie jak najwięcej dobrych śladów w sercach i pamięci naszych rodaków”. Mszę Świętą poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz apel w 77. rocznicę zbrodni katyńskiej, który odbyła się przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. XVI Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego zakończyło złożeniem hołdu  policjantów poległych i pomordowanych na wschodzie.