X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych w Pile


Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Szkoła Policji w Pile, nieoficjalnie rozpoczął się już w niedzielę. W ramach odprawy technicznej, w której udział wzięli kierownicy drużyn, omówiony został program tegorocznej edycji Turnieju, przedstawiono zasady przeprowadzania konkurencji oraz wylosowano numery startowe. Oficjalne otwarcie Turnieju, z udziałem Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej oraz Zastępców Komendanta Szkoły: podinsp. Michała Kominowskiego i nadkom. dr. Marcina Druszcza, a także prezentacja drużyn odbyły się rano w szkolnej auli.

O miano najlepszej „Klasy Policyjnej Roku 2018” rywalizuje 25 reprezentacji ze szkół z całego kraju, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym. Do udziału w X finale, w drodze eliminacji przeprowadzonych 7 marca, zakwalifikowali się uczniowie reprezentujący szkoły z: Benic, Białobrzegów, Białego Boru, Czarnkowa, Częstochowy, Gdańska, Gościna, Gromnika, Jarocina, Kościerzyny, Lubomierza, Łodzi, Malborka, Marcinkowic, Niepołomic, Płońska, Poznania, Prószkowa, Radomia, Radoryża Smolanego, Słupska, Torunia, Wyszkowa, Wojsławic i Żor. W sumie w Turnieju brało udział 100 uczestników i kierownicy drużyn reprezentujący zakwalifikowane szkoły.

Podczas trwających dwa dni zmagań, czteroosobowe drużyny uczestniczą w następujących konkurencjach:

 • teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • teście umiejętności strzeleckich;
 • teście sprawności fizycznej (tor przeszkód);
 • sprawdzianie obejmującym ogólną wiedzę o Policji.

Zaraz po rozpoczęciu turnieju rozegrane zostały dwie pierwsze konkurencje – test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i test umiejętności strzeleckich, w których udział wzięły dwuosobowe zespoły każdej z reprezentacji. Od godziny 11 do 18 drużyny w pełnych składach, w szkolnej hali sportowej, mierzyli się w kolejnej z turniejowych konkurencji, jaką jest test sprawności fizycznej (tor przeszkód).  Na wieczór, w ramach jubileuszu Turnieju oraz obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej odbył się spektakl „Służba” w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej Komendy Głównej Policji oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, w którym udział wzięli uczestnicy Turnieju oraz zaproszeni goście.

Drugiego dnia turnieju, w godzinach porannych rozpocznie się ostania konkurencja, jaką był sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji. W tym samym czasie odbyło się spotkanie kierowników drużyn z sędzią głównym Turnieju. Następnie, podczas weryfikacji przez komisję testów wiedzy i podliczaniu punktów, drużyny i ich kierownicy korzystali z licznych atrakcji zorganizowanych w ramach miasteczka policyjnego, które zostanie zorganizowane na placu Staszica vis-à-vis Szkoły Policji.

X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Powołany został również Komitet Honorowy Turnieju w składzie:

 • Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk,
 • Prezes Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Polska – Witold Drzażdżyński,
 • Przewodniczący Szkolnego Zarządu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów – mł. asp. Przemysław Zublewicz

Tegoroczna edycja Turnieju została również wpisana w Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Nasza drużyna godnie reprezentowała szkołę i zajęła w tegorocznym turnieju 10 miejsce.

Reprezentantami szkoły byli:

 1. Agata Toczek 
 2. Natalia Piasecka
 3. Dawid Mrugała
 4. Kacper Kłodziński

Serdecznie gratulujemy wyniku.