Wyniki testów sprawnościowych – klasa piłkarska 2019/2020 r.


Pragniemy uprzejmie poinformować kandydatów do klas sportowych, iż wszyscy, którzy odbyli próby sprawności fizycznej w dniach 24.05.2019 r. oraz 29.05.2019 r. zostali zakwalifikowani do dalszego procesu rekrutacji. Wyniki ich testów są pozytywne. Szczegółowe informacje i rezultaty dostępne u trenera Marcina Śmieszkowicza w szkole lub pod numerem telefonu: 500683958.

Jednocześnie chcemy poinformować, iż spotkanie zaplanowane na dzień 06.06.2019 r. odnośnie struktury i organizacji w klubie PLUKS Pomologia Prószków w sezonie 19/20 zostaje przełożone na dzień 24.06.2019 r. na godzinę 11:00. Przypominamy również, iż w tym dniu należy składać świadectwa ukończenia szkoły, wyniki egzaminów gimnazjalnych lub ósmoklasisty, wszelkie dokumenty niezbędne do przyjęcia do szkoły oraz internatu (informacja w sekretariacie Zespołu Szkół w Prószkowie).