Wyjazd programowy klas policyjnych do Opola


Dnia 7 czerwca 2018 roku uczniowie klas 1LPa i 1LPb uczestniczyli w wyjeździe programowym do Opola, związanym z preorientacją zawodową klas policyjnych. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie młodzieży z praktycznymi aspektami służby.

Uczniowie mieli możliwość poznania podstaw prawnych i zasad funkcjonowania Policyjnej Izby Dziecka. Z zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących regulaminu pobytu nieletniego w placówce, jego praw i obowiązków.

Następnie przeszliśmy do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Uczniowie poznali stanowisko kierowania KMP, zasady funkcjonowania lustra weneckiego oraz zobaczyli pomieszczenia przejściowe dla osób zatrzymanych i tzw. “niebieski pokój”, czyli przyjazny pokój przesłuchań nieletnich. Dużą ciekawość wzbudziła pracownia Techniki Kryminalistycznej oraz zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Młodzież poznała również sprzęt służbowy i środki przymusu bezpośredniego stosowane przez funkcjonariuszy policji.