Wyjazd klasy strażackiej do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach


W środę 7.11. młodzież z klasy 1 strażackiej odwiedziła Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wyglądały początki pożarnictwa w Polsce, wysłuchać historii oraz poznać różne ciekawostki. Muzeum gromadzi kilkaset pamiątkowych fotografii, wozy strażackie, sprzęt używany przez strażaków na przestrzeni wieków oraz pełne umundurowanie, obowiązujące w różnym czasie i w różnych regionach. Był to czas spędzony wyjątkowo zwłaszcza dla miłośników Straży Pożarnej.