Wyjazd klas I LOP a i b do Policyjnej Izby Dziecka KWP w Opolu


Dnia 19 maja 2017 grupa młodzieży klas policyjnych – I LOPa i I LOPb wraz z wychowawcami udała się do Policyjnej Izby Dziecka KWP w Opolu. Poznaliśmy cele, zadania i procedury obowiązujące w tej placówce. Przedstawiono nam harmonogram dnia oraz pomieszczenia dla nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub samowolnie przebywają poza schroniskiem dla nieletnich lub zakładem poprawczym. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie budynku Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Zapoznaliśmy się z warunkami pracy oficera dyżurnego KMP w Opolu, posiedzieliśmy w celi, odkryliśmy tajniki techniki kryminalistyki. Specjalista z Wydziału Kadr i Szkoleń KWP przedstawił nam zasady naboru i pracy w Policji. Mieliśmy również okazję zwiedzić tamtejszą siłownię i strzelnicę, na której chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.