Współpraca z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego


Dnia 18 maja 2018 roku uczniowie klas policyjnych wzięli udział w spotkaniu z dr Bartoszem Maziarzem, specjalistą ds. bezpieczeństwa z Katedry Stosunków Międzynarodowych.

Celem zajęć zatytułowanych “Odporność zewnętrzna Unii Europejskiej”, było przedstawienie wspólnej polityki bezpieczeństwa oraz działań podejmowanych na rzecz obronności.

Uczniowie poznali zadania strategiczne UE, które zakładają:

– reagowanie na zewnętrzne konflikty i kryzysy,

– budowanie zdolności partnerów w dziedzinie bezpieczeństwa,

– ochronę UE i jej obywateli.

Wioletta Barczak