Wizyta Funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu


Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu w ramach porozumienia o współpracy, gościli w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. W trakcie lekcji pokazowych kpt. Maciej Bereśniewicz oraz kpr. Bożena Czekanowska przedstawili zarys codziennej służby funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w poszczególnych pionach i działach Służby Więziennej tj. ochronnym, penitencjarnym, ewidencyjnym, finansowym, kwatermistrzowskim oraz kadrowym. Zachęcali przyszłych absolwentów szkoły do podjęcia pracy w szeregach naszej formacji, przybliżając im korzyści jakie mogą osiągnąć wstępując do służby m.in. stabilizację finansową, stabilność i stałość zatrudnienia, możliwość dalszego kształcenia się i ciągłego rozwoju zawodowego oraz osobistego, a także liczne dodatki i nagrody. Uczniom przedstawiono także ofertę wstąpienia do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu opolskiego. Omówiono procedurę kwalifikowania kandydatów do służby oraz wspominano o wymaganiach, jakie należy spełnić podczas rekrutacji. https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj/ W trakcie spotkań z młodzieżą zaprezentowano możliwości edukacyjne i zawodowe jakie daje nauka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj/ Z wielkim zainteresowaniem uczniów spotkały się również zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy elitarnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, którzy opowiedzieli o swoich codziennych zajęciach i wyzwaniach przed nimi stawianymi oraz o możliwościach pełnienia służby w ich szeregach. Następnie na prośbę nauczycieli i uczniów, przeprowadzone zostały zajęcia strzeleckie w nowoczesnej wirtualnej strzelnicy, mieszczącej się w szkole. Funkcjonariusze przećwiczyli z uczniami zasady bezpiecznego używania broni oraz przeprowadzili instruktaż strzelecki.  Na koniec odbyły się zawody, w których wszyscy uczestnicy mieli okazję zdobyć przygotowane przez prowadzących nagrody.