Wirtualna strzelnica


👉W Zespole Szkół w Prószkowie montowana jest wirtualna strzelnica. Mają z niej korzystać uczniowie klas mundurowych z naszego powiatu, a także organizacje pozarządowe, które działają na rzecz obronności. Takie jest założenie resortowego programu.
✅Strzelnicę finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort przekazał powiatowi 134 400 zł. Całość kosztuje 168 tys. zł.
✅MON chce, by na strzelnicach wirtualnych uczestnicy zajęć mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń oraz otwartych przestrzeniach.
✅Zestawy szkoleniowe mają być uzupełniane o scenariusze strzelań w utrudnionych warunkach z użyciem efektów specjalnych.
✅Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach i z różnych postaw strzeleckich.