Wigilijne spotkanie w Internacie


Wieczór wigilijny jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. Spotkanie wigilijne stanowi również bardzo ważny element wspólnego przebywania ze sobą mieszkańców internatu. Ta szczególna uroczystość odbyła się w naszym internacie 21 grudnia 2016 roku. Uroczystą kolacje poprzedziła modlitwa. Przy wspólnym stole spotkali się wychowankowie internatu z wychowawcami, a także dyrektorem szkoły p. Dariuszem Sobków, kierownikiem internatu p. Jolantą Głowalą oraz z ks. Piotrem Raimannem. Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości. Były płynące z serca życzenia, biały opłatek – symbol przyjaźni i pojednania oraz tradycyjne wigilijne potrawy.

Organizatorami tegorocznej uroczystości byli kierownik i wychowawcy internatu oraz członkowie rady mieszkańców internatu: Damian Miksiewicz i Mateusz Suchodolski.