Warsztaty historyczne w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu


Dnia 6 czerwca 2018 roku, 5-osobowa delegacja uczniów z klas policyjnych 2LOA i 2LOB wraz z opiekunem Wiolettą Barczak, wzięła udział w ogólnopolskich Warsztatach Historycznych OKM 1940 ,,Ostaszków – Kalinin – Miednoje”. Celem warsztatów było przybliżenie sposobu organizacji, wyszkolenia i funkcjonowania Policji Państwowej II RP, etosu służby oraz wojennych losów funkcjonariuszy.

Spotkanie rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Opolu inspektor Jarosław Kaleta, który podkreślił, jak ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych. Następnie tematykę zbrodni katyńskiej przybliżył Jarosław Olbrychowski, prezes stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi, a zarazem wnuk jednego z zamordowanych policjantów. Przekazane informacje na temat Kalinina – dawnej siedziby NKWD, obozów w Ostaszkowie, Starobielsku, Kozielsku oraz fotografie cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje wywarły na wszystkich ogromne wrażenie. II wojny światowej nie przeżył co czwarty policjant, wśród zamordowanych przez sowietów obywateli polskich było ponad 14000 mundurowych, w tym 8000 funkcjonariuszy policji. Kolejny z prelegentów, nadkomisarz Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, mówił o budowaniu tożsamości formacji i etosie służby. Wspomniał także o tym, jak ważne jest upowszechnianie wiedzy historycznej i przekazywanie jej najmłodszym pokoleniom. Podkreślał, że kultywowanie tradycji i pełnienie służby zgodnie z zasadami etyki zawodowej, buduje profesjonalną służbę na rzecz bezpieczeństwa ludzi. Organizatorzy przygotowali również ciekawą wystawę poświęconą działalności Policji Państwowej i życiu codziennemu jej funkcjonariuszy. Do domu wszyscy wróciliśmy z nowo nabytą wiedzą, pełni reflekcji i zadumy.