Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” – tymi słowami Maciej Krawiec powitał dyrekcję, nauczycieli, rodziców, uczniów i zaproszonych gości na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.
Jako przewodniczący szkoły szczególnie serdecznie powitał w imieniu całej społeczności uczniowskiej nowych kolegów i koleżanki, którzy z dniem 04 września dołączyli do nas, do klas policyjnych, sportowej oraz strażackiej i życzył, aby ta szkoła spełniła ich oczekiwania i marzenia.
Szczególnie ciepłe słowa do uczniów skierował dyrektor – pan Dariusz Sobków i Starosta Opolski – pan Henryk Lakwa. Starosta nie tylko powitał naszych uczniów, ale także młodzież z Ukrainy, która rozpoczęła w naszej szkole edukację.
Głos zabrali również przedstawiciel Miejskiej Komendy Policji, pan podkom. Rafał Ozimek oraz Kierownik sekcji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kpt. Maciej Czernecki.
Po części oficjalnej polska młodzież i ukraińska zaprezentowała się artystycznie. A było na co popatrzeć !!!