Uroczyste podsumowaniu realizacji projektu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom


Dnia 09.12.br. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w Kinie Helios w Opolu. W związku z kilkuletnią współpracą i zaangażowanie w edukację zdrowotną młodzieży poprzez prowadzenie programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprosił nauczyciela koordynującego Program w naszej szkole wraz z uczniami- liderami, do udziału w uroczystości.

W spotkaniu uczestniczyła p. Aurelia Klick oraz trzy uczennice z klasy drugiej liceum ogólnokształcącego: Angelika Nowak, Katarzyna Żmijan i Aleksandra Bernacka.

W programie imprezy były: krótkie spoty profilaktyczne z udziałem lekarzy specjalistów, projekcja filmu pt. „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, a po niej wystąpienie psychologa, który omówił i wyjaśnił problemy ukazane w filmie, skłaniając młodych ludzi do głębszych refleksji i przemyśleń.

Każdy uczestnik jako bilet wstępu do kina otrzymał koszulkę z logo Programu. A miłym zakończeniem spotkania był poczęstunek.