Umowa współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie


Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski i Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie, mgr Dariusz Sobków podpisali umowę współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, której celem jest podniesienie jakości kształcenia i poszerzenie oferty edukacyjnej.